Każde zgłoszenie serwisowe podlega wstępnej ekspertyzie okzegar_100reślające rodzaj uszkodzenia oraz koszt jego usunięcia.

Zleceniodawca do 24h po otrzymaniu przez nasz serwis sprzętu jest telefonicznie informowany o wyniku ekspertyzy. Po uzyskaniu zgody zleceniodawcy na naprawę pracownicy serwisu przystępują do dalszych czynności w celu usunięcia usterki. W przypadku nie niewyrażenia zgody Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić za koszt ekspertyzy podany w cenniku.

Koszt ekspertyzy nie jest doliczany do ceny końcowej serwisy w przypadku zlecenia naprawy.

Poniżej można sprawdzić status Państwa zlecenia w naszym serwisie.